Andazit Üretimi

Andazit Taşı Nedir ?

Andezit taşı volkanik bir kayaçtır. Yerkabuğunun derinliklerinde erir ve çatlaklar sayesinde yükselerek atmosferik alanda soğumayla oluşmaktadır. Ülkemizde volkanik bölgelerde  çok fazla miktarda andezit bulunmaktadır.

Andazit Taşı Nerede Kullanılır ?

Andezit taşı, levha ve plakalar haline geldikten sonra duvar kaplama, döşemelerde ve kaygan bir yapıya sahip olmadığı için zemin kaplamalarda da kullanılmaktadır.. Örneğin merdiven basamakları, engelli rampalarının döşemeleri ve kaldırımlarda andezit taşı kullanılabilir. Özellikle park ve bahçelerde andezit taşı kaplamalarına rastlamaktadır. Aşınmaya dayanıklı olduğundan dolayı çok sık tercih edilir.  Eğimli yüzeylerde de kullanışlıdır. Boyama gerektirmemesi çok tercih edilmesine neden olmaktadır. Andezit taşlarına dışarıda veya kapalı alanlarda sık rastlamak mümkündür.

Andezit Taşı Kullanım Alanları

Andazit Taşı Teknik Veriler

Andezit taşları çıkarıldıkları yörelere göre küçük farklılıklar gösterebilirler. Bu farklılıklar gözeneklere, doluluk oranlarına vb. durumlara göre değişir. Kayseri, Manisa, Afyon veya Ankara yörelerinde üretilen andezittaşları arasında bazı farklar gözlenebilir. Genel olarak andezit taşlarının kimyasal ve teknik özellikleri şunlardır;

Andezit Taşı Özellikleri

Gri, siyah eflatun, mor, pembe gibi değişik renklerde görülmektedir. Andezit taşının rengini yaşı belirler. Benekli, aşınmaya dayanıklı ve kaygan olmayan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle yapılarda sıklıkla tercih edilmektedir.

Andazit Taşı İşlenmesi

Andazit Taşı Ocak İşlemesi

Andezit bloklar ya ocaktan çıkarılır ya da toplama taş olarak alınır. Ocakta andezit kayalar katmanlar halinde bulunur. Kayaların ağırlıkları 7–20 ton arasında değişebilir. Blok taşlar ekskavatör yardımıyla yamaçtan çıkarılıp nakliye edilmek üzere kamyona yüklenerek kesimi yapılacak olan fabrikalara nakledilir.

Andazit Taşı Fabrika İşlemleri

Blok halinde gelen andezit, kamyonun üzerinden vinçle indirilerek üst üste istiflenir. Daha sonra bu andezit bloklar kesim işlemi için vinç yardımıyla tek tek içeriye alınır. Andezit kesme makinesi ST Dikey katraklar daha büyük çaplı (80-200cm), yatay katraklar ise daha küçük (40–50 cm) çaplıdır. Katraklar elmas uçlu soketler yardımı ile kesim işlemi yapmaktadır. Güçlü elektrikli motorlar yardımıyla yüksek devirlerde dönen katraklara kesim anında bol su pompalanır. Önce dikey testere kesime başlar. Yatay testerenin durumuna göre ikinci ve üçüncü plakalara geçildiğinde yatay testere devreye girer. Plaka yatay olarak da kesildikten sonra alınarak kafa kesme adı verilen başka bir makineye getirilir. Burada iki uç kısmı şekilsiz olan plaka 90 derece dik olacak şekilde ve istenen ölçülerde kesilerek istiflenir.  

Kafa Kesme Makinesi Ve Kesimi Biten Plakaların İstiflenmesi

Fabrikadaki kesim işlemleri su olmadan yapılamamaktadır. Fabrikanın su temini ise sondaj kuyusundan sağlanmaktadır. Fabrikaların arka arkaya dizilmiş çökeltme havuzları vardır. En son havuzdan dinamolar vasıtasıyla fabrikaya su çekilir. Bu su, kesim işlerinde kullanılmaktadır. Bir miktar su kesimde kaybolur. Geriye kalan su ise kanallar vasıtasıyla tekrar ilk havuza verilir. Özel kesimlerin yapılması durumunda taş köşelerine şekil veren profilli testereler takılarak andezitlere değişik şekiller verilebilir.Yatay kesme makinesi ile park-bahçe bordür taşlarında pahlı kesimler yapılabilir.  Belli boyutlara indirilmiş andezit plakalar paletlere düzgün halde bırakılır ve yükleyici yardımı ile kafa kesme makinesinin önünden paletler alınarak uygun yerlere istiflenir. 

Kumlama (Mucarta) İşlemleri

Giderek yaygınlaşan bir yöntemdir. Kumlama; işlenecek yüzeylere, yüksek basınç pompası ile silis kumu püskürtülerek yapılır. İşlenecek andezit parçaları tekerlekli arabalar üzerinde kumlama makinesinin altına otomatik olarak giriş – çıkış yapar. Andezit yüzeyine kum tanelerinin veya kumlama uçlarının çarpması ile küçük noktalar halinde çok küçük çukur ve tümsekler oluşturur. Böylelikle andezit yüzeyleri pürüzlü ve antik bir görüntü kazanır. Kum, püskürtme işlemi ile birlikte yağmurlama ile yıkanıp nemlendirilerek çevre sağlığına zarar vermeden çökertilip işleme hattının altında toplanır.